Drug Money Saved Banks from Collaps

According to the chief of UN’s office for drugs and crime, Antonio Maria Costa, several banks survived the financial crises in 2008 because of inflow of money from organized crime. About  USD 352 billion was effectivly washed and is now a part of the official financial system, he says.

“In many instances, the money from drugs was the only liquid investment capital. In the second half of 2008, liquidity was the banking system’s main problem and hence liquid capital became an important factor,”

Antoino Maria Costa

(Article in Norwegian, link to original article in English)

En rekke banker har overlevd finanskrisen ved hjelp av penger fra internasjonale narkotikakarteller, hevder lederen for FNs kontor for narkotika og kriminalitet.


Ifølge Sjefen for FNs kontor for narkotika og kriminalitet, Antonio Marian Costa, har det internasjonale finansinstitusjoner effektivt hvitvasket 352 milliarder dollar ( 2022 milliarder kroner) i overskudd fra narkohandel under finanskrisen.

– Milliarder av narkorelaterte dollar var det som holdt finanssystemet flytende da krisen herjet som verst, sier Costa til avisen The Observer.
FNs narkosjef sier han har bevis for at utbytte fra organisert kriminalitet var den eneste “likvide investeringskapital” tilgjengelig for noen av bankene som var på randen av kollaps i fjor.

Resultatet er at det meste av 352 milliarder i overskudd fra narkotikahandel ble absorbert av det økonomiske systemet i fjor og dermed effektivt hvitvasket.

The Observer skriver at dette reiser spørsmål om den kriminelle virksomhetens innflytelse på økonomien i krisetider.
Det vil også føre til ytterligere undersøkelser av banksektoren ettersom verdens ledere, inkludert Barack Obama og Gordon Brown, har foreslått nye forskrifter for det internasjonale pengefondet, IMF.

Antoinio Maria Costa forteller fra sitt kontor i Wien at han først ble oppmerksom på at illegale penger ble sluset inn i finanssystemet for cirka 18 måneder siden av etterretningstjenester og advokater.

Antonio Maria Costa, UN Official.

“In many instances, the money from drugs was the only liquid investment capital. In the second half of 2008, liquidity was the banking system’s main problem and hence liquid capital became an important factor.”

Noen av bevisene indikerer at penger fra kriminelle bander ble brukt til å redde enkelte banker fra kollaps da intebankmarkedet tørket opp, ifølge Costa.

– Interbanklån ble finansiert med penger som stammet fra narkotikahandel og andre ulovlige aktiviteter. Det er tegn på at noen banker ble reddet på den måten, sier han.

Costa vil ikke identifisere land eller banker som kan har mottatt narkopenger, og sier det ville være upassende fordi hans kontor er ment å løse problemet, ikke fordele skyld. Han legger til at pengene er nå en del av den offisielle systemet.
– På det aktuelle tidspuktet finanssystem i utgangspunktet handlingslammet på grunn av bankenes uvilje mot å låne penger til hverandre. Den gradvise likvidasjonen i systemet og den progressiv forbedringen av enkelte bankers aksjeverdi har medført at problemet med ulovlige penger har blitt langt mindre alvorlig enn det var, påpeker FN-lederen.
IMF anslår at store amerikanske og europeiske banker tapt mer enn 1000 milliarder dollar på “råtne” verdipapirer fra januar 2007 til september 2009, og mer enn 200 långivere har gått konkurs.

Mange store institusjoner er enten blitt kjøpt opp under press, eller overtatt av offentlig myndigheter.

FN anslå at organisert kriminalitet hadde en fortjeneste på 352 milliarder dollar i 2008 – det aller meste fra narkotikahandel. De vanligvis holdt store mengder kontanter eller flyttet dem til såkalte “offshore banking systems” for å skjule pengene fra myndighetene.

Det antas at bevis for at narkopengene har strømmet inn i bankene kom fra tjenestemenn i Storbritannia, Sveits, Italia og USA, skriver The Observer.
Britiske bankfolk ber Costa legge frem bevisene for sine påstander.

En talsmann for The British Bankers’ Association sier at de ikke har deltatt i noen samtaler som støtter en teori av denne typen.

(Norsk Google-oversettelse av artikkelen i The Observer )

Reblog this post [with Zemanta]
Advertisements

0 thoughts on “Drug Money Saved Banks from Collaps

  1. Pingback: Organizing Financial Rebellion « Econotwist's Blog

  2. Pingback: Organizing Financial Rebellion « Econotwist's Blog

  3. Pingback: uberVU - social comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s