C.B.of Norway: "All Banks Must Be Allowed To Fail"

All banks must be allowed to fail, vice president Jan F. Qvigstad at Central Bank of Norway in a speach today. According to Mr.Qvigstad banks who do not fear for their existence, is a treath to the whole financial system.

“The world ecomomy is growing again. The good news is; people are eating. The bad news is; the food is provided by The Salvation Army.”

Jan F. Qvigstad

(Article in Norwegian, links to original manuscript in English)

“Verdensøkonomien har begynt å vokse igjen. Den gode nyheten er at folk spiser. Den dårlige nyheten er at de får maten fra Frelsesarmeen.”


Det sa visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i Norges Bank under sitt foredrag “Kunne finanskrisen ha vært unngått?”  ved fredsforskningsinstituttet PRIO tirsdag ettermiddag, ifølge E24.

– Veldedigheten kan ikke vare ubegrenset. Før eller siden må maten – eller tiltakene – trekkes inn. Å velge riktig tidspunkt og tempo på dette vil være utfordrende, sa Quigstad.

I sitt foredrag kommer Qvigstad også inn på en rekke drivkrefter som ledet frem til dagens krise.

Kina en “årsak”

– En viktig faktor som bidro tilkrisen er globale makroøkonomiske bevegelser, som at Kina entret verdenshandelen for alvor. Kina produserte billige eksportvarer som igjen fikk verdens sentralbanker til å senke rentene for å hindre inflasjonen i å bli for lav.

Kina trappet opp sparingen, noe som presset ned de internasjonale rentene. Det fikk forbrukerne verden over til å øke konsumet, og særlig USA og Storbritannia til å øke utenlandsgjelden.

– Kina ville ikke la valutaen flyte fritt, og styrte valutaen mot en fast kurs i forhold til dollar. Dette satte en viktig stabilisator ut av spill, og bidro til å øke de internasjonale ubalansene.

Qvigstad er usikker på om det var mye Vesten kunne gjort annerledes for å demme opp for ubalansene. En mulighet kunne vært å øke den offentlige sparingen.

– Det kunne imidlertid ha utløst en politikkdrevet nedtur. Det ville vært svært krevende å gjøre dette bare basert på forventningen om at en krise kan skje i fremtiden.

Storbanker må kunne kollapse

Visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i Norges Bank mener at store finansinstitusjoner som ikke frykter for sin egen eksistens vil utgjøre en fare for hele det finansielle systemet.

Ifølge visesentralbanksjefen vil dette skape en adferdsrisiko, såkalt moral hazard, som potensielt kan skape nye kriser.

– Banker som er for store til å gå overende vil etter hvert skjønne at de er det. Dermed vil de få penger for billig og vokse for fort. Man er virkelig nødt til å vise de at de ikke er for store til å gå overende, sa Qvigstad ifølge DN.no.

Han viser til at Storbritannias finansminister Mervyn King har foreslått at de store finansintitusjonene må lage testamenter slik at myndighetene kan gjennomføre kontrollerte avviklinger av institusjonene dersom de havner i problemer.

Here is the pre-printed manuscript in English.

Reblog this post [with Zemanta]
Advertisements

0 thoughts on “C.B.of Norway: "All Banks Must Be Allowed To Fail"

  1. Pingback: Tweets that mention C.B.of Norway: “All Banks Must Be Allowed To Fail” « Econotwist's Blog -- Topsy.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s