The Magic of Statistics

What do you do when unemployment numbers become unpleasantly high? You reduce the labor force, of cource!

The article is in Norwegian language, but it dosen’t matter. Just go straight to the video.

Hva gjør myndighetene når arbeidsledigheten begynner å bli ubehagelig høy? Reduserer arbeidsstyrken, selvsagt.


Det kan sies mye om statistikk.

Blant annet er det et ordtak som sammenligner statistikk med de gatelyktene vi hadde før i tiden; “de er gode til å støtte seg til, men ikke særlig opplysende”.

Tallmagi

Fredagens rapport fra Bureau of Labor Statistics (BLS) kom som et sjokk – i positiv forstand – på de aller fleste. (Kanske med untak av analysesjef Jan Hatzius i Goldman Sachs).

Det siste tre månedene har sysselsettingen falt med gjennomsnittlig 135 000 jobber per måned.

Konsensus for november blant de fleste økonomer var et ytterligere skrell på rundt 200 000.

Men det ble bare 11 000 flere som mistet forrige siste måned, ifølge BLS.

Likevel; det betyr vel at ledigheten steg enda et lite hakk?

Nei, den falt faltisk med 0,2 prosentpoeng til 10,0 prosent, og antall sysselsatte økte med 159 000.

En alternativ beregning som analyikerne hos TrimTabs.com har gjort viser at det ble 255 000 ferre sysselsatte i november. TrimTabs bruker real time skattedata for å beregne vekst eller fall i ledigheten.

Det synes som om noen har bommet fullstendig på et regnestykke.

Men det er forskjell på matematikk og statistikk.

“Marginalt sysselsatt”

I statistikk kan nemlig resultatet “revideres” (2 + 2 kan ikke revideres opp til 5).

I denne konkrete statistikken betyr det i praksis å endre litt på definisjonen av en arbeidsledig.

Forekempel kan man innføre noen nye begreper; dem som mistet jobben, men fremdeles er aktive jobbsøkere kan kalles “marginalt sysselsatt” og dermed ikke arbeidsledig.

Har man gitt opp å finne nytt arbeid er man ikke en del av arbeidsmarkedet og heller ikke “offisielt arbeidledig”.

Dem som har mistet jobben, men prøver å finne noen strøjobber her og der kan kalles “undersysselsatt” i stedet for arbeidsledig.

Mange måter å leke med tall på.

Tilbakedatert

Og tar man så de nye definisjonene i bruk for noen av de foregående månedene også, kan resultatene bli forbløffende.

De nye tallene fra amerikanske myndigheter viser at prosentandelen av befolkningen som utgjør arbeidsmarkedet falt med hele 65 prosent, til det laveste nivået på to tiår.

Antall langtidledige falt 3,8 prosent i november, mens tallet på “undersysselstatte” økte med 17,2 prosent.

Det kan også beskrives på denne måten:

Av andre interesante tall fra USA denne uken kan nevnes PMI-indeksen som igjen har falt under 50 poeng, noe som indikerer at industriaktiviteten faller.

ISM-indksen falt fra 55.7 til 53,6 i november – mer enn forventet.

Tallet på misligholdte kredittkortlån økte fra 4,22 til 4,41 prosent fra måneden før.

Tallet på søknader om økonomisk nødhjelp økte med 265 300 i løpet av én uke i november, til rekordhøye 3 859 553.

Reblog this post [with Zemanta]
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s