2010 Analysis: The World According To Albert Edwards

The top analyst Albert Edwards at Sociéte Générale don’t use many words to describe the state of the worlds economy. Instead he presents us with an impressive  collection of graphs and illustrations that don’t leave any doubt about what he and his co-analyst Dylan Grice belives to be the best strategies for 2010. According to Mr.Edwards there’s two possible scenarios – one good – one bad.


“It will not be too bad this year. Both China and America are addressing bubbles by creating more bubbles and we’re just taking advantage of that. So we can’t lose,”

Lou Jiwei (China Investment Corp)


(Article in Norwegian, original report in English)

Toppanalytikeren til Sosiété Générale, Albert Edwards, bruker ikke mange ord når han beskriver situasjonen i verdensøkonomien. Til gjengjeld presentere han flere oppsiktsvekkende illustrasjoner i sin siste analyse. Ifølge Edwards er det to mulige scenarioer for 2010 – et godt og et dårlig.


2010 kommer til å bli den beste investeringmuligheten i vår generasjon, eller så blir det begynnelsen på at “tapt tiår” for hele verdensøkonomien, mener Albert Edwards og kollega Dylan Grice i den franske storbanken Société Générale.

I en noe spesielt utformet analyse gir de to et bilde av helsetilstanden i verdensøkonomien slik det ser ut nå (fra omtrent alle tenkelige vinkler) og presenterer sine prognoser for 2010.

Edwards og Grice skriver ikke et eneste ord i analysen, men tegner et bilde ved hjelp av grafer og illustrasjoner som ikke etterlater noen tvil om hva de mener er de beste og verste strategiene i året som kommer.

Det første knytteneveslaget kommer i form av en prognose som viser at både Frankrike, England, EU, USA vil ha opparbeidet økonomiske forpliktelser neste år som er flere hundre prosent større enn underskuddene på de respektive nasjoners statsbudsjetter.

Et bilde sier mer enn tusen ord.

Blant de andre observasjonene er blant annet:

* Gull (som nå koster rundt 1200 dollar per unse) har ikke vært billigere siden begynnelsen på 70-tallet.

* Obligasjoner er en klart bedre investering enn aksjer.

* Negativ utlånsvekst i USA.

* Boliglånsrentene vil ligge på rekordlave nivåer til forbi 2015.

* Kjerneinflasjonen i flere land vil falle mot 0%.

Når det gjelder valg av strategi for året som kommer, siterer Edwards  styreformannen i det kinesiske statlige investeringsfondet,  (China Investment Corp), Lou Jiwei:

“It will not be too bad this year. Both China and America are addressing bubbles by creating more bubbles and we’re just taking advantage of that. So we can’t lose,”


Her er hele analysen fra Société Générale Cross Asset Reasearch:

Tidligere analyser:

UniCredit

Danske Bank

Deutsche Bank

Reblog this post [with Zemanta]
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s