Reason To Worry

The Central Bank of Norway has issued serious consern about the contitions in the financial industry. The chairman of CBN urges banks to reduce their liqidity risk. If we take a look at some of the latest analysis, Mr. Svein Gjedrem might have several good reasons to worry.

“In many countries, government borrowing requirements have increased noticeably during the downswing. Sizeable government debt accumulation has increased the risk of public debt payment problems. Even if the situation now seems to have stabilised, there is still a risk that growth will remain low for a long period ahead, and in the worst case turn negative again.”

Svein Gjedrem

(Article in Norwegian, links to sources in English)

gjedrem_morkbors.jpg

Norges Bank gir klart uttrykk for bekymringer i forhold til finansnæringen, og oppfordrer bankene til å redusere sin likviditetsrisiko. Svein Gjedrem & Co har god grunn til bekymring.


Ikke bare har bankene økt sine investeringer i gjeldspapirer med høy risiko, de har også økt utlån og investeringer i sektorer som trolig står foran en syklisk nedtur, deriblant shipping og næringseiendom.

I tillegg har Dubai-krisen utløst et skred av nedgraderinger på kredittderivater fra ratingselskapene Moody’s, Standard & Poor’s og Fitch.

Bare i løpet av gårsdagen ble verdier for milliarder slettet med et pennestrøk.

Massiv nedgradering

Mandag nedgraderte ratingselskapene en rekke kredittderivater av typene CDO (Collateralized Debt Obligation), CLO (Collateralized Loan Obligation), CLO (Collateralized Debt Obligation), CMBS (Collateralized Mortgage-backed Securities), ABS (Asset-backed Securities), m.m.

En nedgradering av Ratingen på disse papirene betyr at de blir mindre verdt fordi sikkerheten i dem er redusert.

Standard & Poor’s har nedgradert europeiske CDO-er for tilsammen 43.74 milliarder dollar i en smell.

S&P’s opplyser at 525 ratinger på 395 CDO-er er nedgradert. 354 beholder inntil videre sin rating, men av disse er allerede 89 prosent karakterisert som høyt spekulative.

Ratingbyrået sier også at de har satt 1626 CDO-er under observasjon for mulig nedgradering, etter at S&P’s endret sine graderingskriterier i september.

Moody’s Investors Service har revurdert ratingen på 2909 amerikanske CLO-serier som har en samlet Verdi på 180 miliarder dollar. tilsvarende 65 prosent av alle CLO-ene de har vurdert.

Moody’s har nedgradert 634 av 996 CLO-serier med trippel-A- rating med gjennomsnittlig 2,8 grader.

Fitch Ratings har nedgradert hele CMBS-serie nr.1, utstedt av De Forenede Arabiske Emirater.

Det dreier seg om CMBS-er for til sammen 27,5 millioner dollar med Ratingen “A+” som nå er nedgradert til “BBB -“, samt papirer for 12,9 millioner med karakteren “BB” som er nedgradert til “A” til “BB” og 12,5 millioner nedgradert fra “B” til “BBB”.

Alle seriene vurderes nå som “negative” i forhold til fremtidig utvikling (outlook).

“The proposed standstill on Dubai World and Nakheel obligations is a major negative shock to sentiment in Dubai, the UAE and the region more generally, where sovereign support has traditionally been strong.”

Fitch har også nedgradert gjeldspapirer for 2 milliarder dollar utstedt avThor Asset Purchase fra “A-” til “BBB”, med “negative outlook”. Disse lånene er knyttet til vann- og elektrisitesforsyningsselskapet Dubai Electricity and Water Authority (DEWA).

Hvilke konsekvenser dette får, og for hvem, er ennå uklart fordi det dreier seg om papirer som er omsatt utenfor det regulerte børsmarkedet og ingen har oversikt hvem som eier hva.

Eksportfinans berørt

Også norske Eksportfinans er berørt ev nedgraderingene.

Fitch Ratings nedgraderte mandag Eksportfinans sin kortsiktige gjeld i markedet – CCS (Capital Contribution Securities) fra “A+” til “BBB”.

Fitch skriver i sin melding:

“The company’s export finance is guaranteed by the Norwegian government or by banks rated at least ‘A-‘; loan losses only occur if both the borrower and guarantor default. Eksportfinans had suffered no loan losses until Q408, when it incurred losses from its NOK500m exposure to Glitnir Banki hf. (Glitnir), where the principal on a loan was pre-paid to Glitnir (as the agent bank) but not remitted. This highlights the infrequent but large losses that can occur from the company’s activities.”

“The downgrade of the CCS reflects Fitch’s view that government support is not likely to be forthcoming for hybrid capital instruments, in the event of need.”

Eksportfinans sin langsiktige gjeld beholder Ratingen “AA”, og utsiktene karakteriseres som “stable”.

Flere skjeletter i AIG-skapet

Det er også dukket opp ny usikkerhet forbundet med det amerikanske skandaleselskapet AIG som er verdensledende innen strukturerte låneprodukter.

Ifølge kontrollorganet SIGTARP sin rapport fra 17.november har AIG stadig forsikringsforpliktelser for 172 milliarder dollar overfor utenlandske finansinstiusjoner (de fleste europeiske).

Men det er beregnet på grunnlag av de gamle Basel I reglene om krav til egenkapital.
De nye Basel II reglene er nå innført i de fleste vestlige land og setter høyere krav til reservekapiital.

En ny undersøkelse gjort av Sanford C. Bernstein konluderer med at AIG mangler 11,9 milliarder dollar for å kunne garantere for sine forpliktelser dersom flere banker må bokføre ytterligere tap, og/eller øke sin egenkapitalgrad.

AIG-aksjen stupte 15 prosent på New York-børsen mandag.

Massive banktap

I en analyse fredag – etter nyheten om kollapsen i Dubai – skriver analysesjef i Danske Bank, Morten Kongshaug:

“In our view, the risk of a retreat in equity markets in the coming quarters has increased precisely because there will very likely be major losses on bank loans when we move into 2010.”

“The Dubai case is in our opinion an important signal that bank earnings will probably disappoint in 2010. One should note here that analysts expect earnings (EPS) to double (European banks), which – even if 2009 is a very bad year for earnings from banking business – will probably prove something of a challenge to live up to. The reason for our concern about the bank sector is that there will probably be more Dubai-like cases in 2010. And unlike in 2009, it will be difficult for banks to earn on the swings what they lose on the roundabouts. In other words, investment returns will not reach 2009 levels, while loan losses will continue to rise in 2010 and perhaps also in 2011.”

Her er analysen fra Danske Bank.

30 banker på systemrisiko-liste

Ifølge Financial Times er det laget en liste over 30 internasjonale banker som utgjør er en systemisk risiko for verdens finanssystem.

Listen, som ikke er offentlig, er utarbeidet av Financial Stability Board og består av seks forsikringsselskaper og 24 banker i USA, England, Europa og Japan.

Blant forsikringsselskapene er Axa, Aegon, Allinz, Aviva og Swiss Re.

Blant bankene som kan utløse en systemisk krise er; Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America, Merrill Lynch, Citigroup, Royal Bank of Canada, HSBC, Barclays, Royal Bank of Scotland, Standard Chartered, UNS, Credit Suisse, Sosiete Generale, BNP Paribas, Santander, NNVA, Mizuho, Sumitomo Mitsui, Nomura, Mitsubishi UFJ, UniCredit, Banca Intesa, Deutsche Bank og ING.

Gjedrems advarsel

I dagens rapport fra Norges Bank, skriver sentralbanken:

“Bankenes tap på utlån vil trolig øke noe i tiden fremover. Utlån til foretak innen næringseiendom, skipsfart og låntakere i de baltiske landene er fortsatt blant de mest tapsutsatte. Dersom den økonomiske utviklingen blir om lag som anslått, venter Norges Bank at bankene fortsatt vil ha en tilfredsstillende soliditet.”

– Det er viktig å trekke lærdom av våre og andre lands erfaringer. Bedre regulering av likviditet og kapital vil redusere hyppigheten og omfanget av fremtidige kriser. Reguleringen og tilsyn skal begrense risikoen i hver enkelt bank, men også risikoen i hele det finansielle systemet, sier sentralbanksjef Gjedrem.

Central Bank of Norway’s report on Financial Stability 2/09.

Letter to the Norwegian Minestary of Finance. (Google translation).

Reblog this post [with Zemanta]
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s