Dubai won't pay

The Government of Dubai has refused to honour the debt obligations of its largest company, Dubai World.  The authorities says that investors end media misunderstod their previous statement to back the state owned conglomerate, and by disconnecting themselfs from the companies involved the governments debt is redused from 80 to USD 20bn. The cost of protecting the goverments debt falls 13,5%. The confusion among investors are now total when it comes to who’s gonna pay for what.

“Creditors need to take part of the responsibility for their decision to lend to the companies. They think Dubai World is part of the Government, which is not true.”

Abdulrahman al-Saleh – director-general of Dubai’s Department of Finance

(Article in Norwegian, links to sources in English)

Prime Minister Sheik Mohammed bin Rasid al Maktoum of Dubai

Regjeringen i Dubai nekter å oppfylle sine økonomiske forpliktelser overfor emiratets største selskap, Dubai World. Kan utløse milliardtap i flere banker.


Regjeringen i Dubai nekter nå å ha noe som helst å gjøre med gjelden til det statseide sel skapet Dubai World.

I går sendte regjeringen ut en melding der de garanterte for 26 av de 60 miilarder dollar i lån som konglomeratet Dubai World har opparbeidet.

Her er meldingen fra i år.

“Statement from Dubai World”

Helomvending

I dag har statsminister sjeik Mohammed Bin RashidAl Maktoum gjort helomvending og sier ifølge Bltv-kanalen Al Arabiya at verden har “misforstått” regjeringens intensjoner i meldingen fra i går.

Generaldirektør i Dubais Department of Finance uttaler, ifølge timesonline.co.uk:

“Creditors need to take part of the responsibility for their decision to lend to the companies. They think Dubai World is part of the Government, which is not true.”

Og vips! Den statlige gjelden er kuttet fra 80 til 20 milliarder dollar, og forsikringspremien på Dubai-myndighetenes gjeld er redusert med 13,5 prosent – fra 643 000 dollar (per 10 milliarder gjeld) til 570 000 dollar.

Hvordan den resterende gjeldsbyrden på 60 milliarder dollar skal ordnes opp, er det i øyeblikket ingen som vet.

Milliardtap

Den som star bak det meste av lånene til de forskjellige selskapene under Dubai World-paraplyen er Storbritanias nest største bank, Royal Bank of Scotland.

RBS har mottatt nesten 500 miliarder kroner (53 milliarder pund) i krisehjelp fra britiske skattebetalere.

Banken har organisert lån for 2,3 milliarder dollar til Dubai. Det meste er packet og solgt videre til andre banker, institusjonelle investorer, pensjonsfond, etc.

Likevel er RBS eksponert for et tap i størrelsesorden 930 millioner kroner (100 millioner pund).

Den britiske storbanken har hittil ikke ville kommenter saken, skriver timesonline.co.uk.

Analytikere hos Morgan Stanley frykter en “full blown” gjeldskrise i Storbritannia.

Henger på kroken

Dubais potensielle mislighold av gjeld er relativt liten i global målestokk, men myndighetenes problemer har stilt spørsmålstegn ved om andre staters evne til å betale sin gjeld, særlig etter å ha overtatt det meste av bankenes problemgjeld.

En analytiker i Deutsche Bank sier det slik:

“The situation in Dubai may be a controllable event, but it reminds us how much governments are potentially on the hook for all over the world.”

I en fersk analyse skriver analytikere i Morgan Stanley at Storbritania kan komme til å miste sin AAA rating på nasjonens gjeld hvis det for eksempel blir et svakt flertall ved parlamentsvalget i England neste år.

“In an extreme situation, a fiscal crisis could lead to some domestic capital flight, severe pound weakness and a sell-off in government bonds.”

I et slikt scenario vil rentene øke kraftig og underminere økonomien ytterligere.

Men Morgan Stanly påpeker også at effekten for investorene på Londonbørsen kan bli positiv. Årsaken er at Londonbørsen bare i liten grad er eksponert mot innelandske problemer, skriver analytikerne.

Reprising av risiko

Den totale gjelden I Dubai kan være rundt 100 milliarder, opplyser Moody’s Investor Service i en e-mail.

Men ratingbyrået forventer ikke noe “material loss” i noen av de internasjonale storbankene.

“The only consequence that we expect to result from this event is a change in investors’ perception of the risks associated to Dubai and the United Arab Emirates, and a re- pricing of risks and opportunities,”

– Næringslivet i Dubai er nå effektivt et høyrisiko-marked, tilføyer Moody’s som har nedgradert en lang rekke kredittderivater etter at problemene I Dubai ble kjent.

MF Global har tirsdag avlyst salget av tiårige opbligasjoner for 250 millioner dollar på grunn av markedsforholdene, melder Bloomberg News.

Reblog this post [with Zemanta]
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s