Central Bank of Norway: "Transparency Is Difficult"

Vice chairman Jan F. Qvigstad share some interesting thoughts on the central banks transparency policy in this transcript of a speech he held earlier this week. Central Bank of Norway acknowledge the need for greater transparency, but according to Mr. Qvigstad full transarency is not possible. The balance between tranparency and finacial stability is difficult, he says.

“While central banks at one time upheld the value of money with walls and thundering muskets, today the value of money is safeguarded by confidence rooted in disclosure and transparency.”

Jan Fredik Qvigstad

(Article in Norwegian. Transcript in English)

hovedstyrerom200dpi.jpg

– Hvis jeg for ti år siden hadde sagt dette, kunne jeg ha blitt straffet for brudd på taushetsplikten, sa visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad i et foredrag om åpenhet i sentralbanksystemet denne uken.


“Hvis jeg for ti år siden hadde sagt dette, kunne jeg ha blitt straffet for brudd på taushetsplikten. Norges Bank anså dette for å være svært sensitiv informasjon. Hadde jeg vært visesentralbanksjef i USA for tyve år siden, ville jeg ikke en gang ha kunnet røpe hva siste rentebeslutning var.”

Det sa visesentralbanksjef Jan Fredrik Qvigstad under et foredrag om åpenhet i sentralbanksystemet tidligere denne uken.

Qvigstad mener ny økonomisk teori tilsier større grad av åpenhet i sentralbankene.

“Litt forenklet var synet tidligere at pengepolitikken virket gjennom å overraskedeltakerne i det økonomiske livet. I dag sier økonomisk teori at pengepolitikken virker best ved å være forutsigbar”

Vanskelig

Spørsmålet om hvor åpne Norges Bank skal være i forhold til sitt arbeid er en vanskelig vurdering.

“Maksimal åpenhet om beslutningene i Norges Bank innebærer å filme hovedstyrets møter og sende dem “live” over internett og på TV. I tillegg kunne vi kanskje hatt kameraer og mikrofoner på kontorer og møterom i Norges Bank der det gjøres analyser som danner grunnlaget for hovedstyrets beslutninger. Det er mulig jeg er gammeldags, men jeg tror at Norges Bank som “reality-serie” på TV verken vil gi god underholdning eller gode beslutninger.”
Maksimal åpenhet er neppe det beste. Det finnes ikke noe fasitsvar, og det er flere forhold som må vurderes, mener Qvigstad.

Bedre til å forklare

qvigstad_2008

Vice chairman Jan Fredrik Qvigstad, Central Bank of Norway.

“Offentliggjøring av informasjon er nødvendig, men ikke tilstrekkelig for å være åpen. Kommunikasjon er også viktig, og det er en vanskelig kunstart.”

 

Ifølge Qvigstad skal Norges Bank bli bedre til å forklare hvilke modeller og beregningsmetoder som ligger bak avgjørelsene som tas.

“Som nevnt tidligere er Norges Bank de siste årene blitt mer åpen. Men kan vi bli enda mer åpne? Jeg innrømmer gjerne at vi har vært usikre før nye skritt ble tatt. Når vi først har begynt å offentliggjøre informasjon, er det vanskelig å gå tilbake på dette. Men erfaringene hittil har vært gode.”

“Fordi modeller er grove forenklinger av virkeligheten, må vi utøve mye skjønn når vi bruker dem. Dette er ikke alltid så lett å dokumentere og formidle. Men at det er vanskelig, betyr ikke at det er umulig. Vi har som ambisjon å bli bedre på dette.”

Løpende oppdatering av Oljefondet

“Vi bestreber oss på å forbedre vår kommunikasjon av fondets virksomhet. Oljefondets eiere er til syvende og sist alle borgere av dette landet, og vi ønsker å bli flinkere til å forklare våre eiere hovedprinsippene i vår forvaltning. Vi forsøker stadig å forbedre våre kvartalsrapporter og vår årsberetning. Vi arbeider også med å bedre internettsidene, der det blant annet vil komme løpende oppdateringer på fondets verdi.”

Handler om tillit

– Åpenhet er viktig. Åpenhet bidrar til økt tillit, og tillit er avgjørende for god politikk – i normale tider, men kanskje særlig i krisetider, påpekte Qvigstad.
“Da Bank of England ble angrepet i 1780, hadde mange borgere allerede stilt opp som frivillige soldater for å beskytte banken. De var i mindretall, men synet av dem var trolig nok til at angrepet fra folkemengden bare ble halvhjertet og mislyktes. Forventninger og tillit var viktig, da som nå. Men det er en viktig forskjell – som kan oppsummere mitt innlegg: Mens sentralbankene den gang vernet om pengeverdiene med barrikader og muskedundre, verner vi i dag om pengenes verdi gjennom tillit basert på innsyn og åpenhet.”


Her en uskrift av visesentralbanksjef Jan F. Qvigstads foredrag om åpenhet.

English transcript of Mr.Qvigstad’s speech here.


Advertisements

0 thoughts on “Central Bank of Norway: "Transparency Is Difficult"

 1. Pingback: Fighting The Reality « Econotwist's Blog

 2. Pingback: Fighting The Reality « Econotwist's Blog

 3. Pingback: Norway’s Prime Minister Fears Social Unrest « Econotwist's Blog

 4. Pingback: Norway’s Prime Minister Fears Social Unrest « Econotwist's Blog

 5. Pingback: C.B.of Norway: “All Banks Must Be Allowed To Fail” « Econotwist's Blog

 6. Pingback: C.B.of Norway: “All Banks Must Be Allowed To Fail” « Econotwist's Blog

 7. Pingback: Norway: Most Banks Fail In Stresstest « Econotwist's Blog

 8. Pingback: Norway: Most Banks Fail In Stresstest « Econotwist's Blog

 9. Pingback: Norges Bank urges banks to reduce liquidity risks « Econotwist's Blog

 10. Pingback: Norges Bank urges banks to reduce liquidity risks « Econotwist's Blog

 11. Pingback: “The Norwegian Syndrome” « Econotwist’s Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s