Dollar Chaos And Gold Rush

The speculative carry-trade in dollar is intesifying as investors can borrow dollar at a negative interest rate of 20%. Wendsday the dollar is diving as sharp as it was climbing yesterday. The price of stocks and other asset are getting adjusted again, the price of gold reach its the historic level of 1097 dollar per ounce. Then Mr.Bernanke throws Wall Street a curve ball…

“The two possible scenarios include another fall in asset prices sometime in 2010 or a bond market crash down the line when easing is kept for too long.”

Wolfgang Munchau

(Article in Norwegian)

aheliomoneydrop.jpg

 

Valutaspekulasjonen intensiveres etter at investorene nå kan låne dollar med negativ rente på 20 prosent. Onsdag faller dollarkursen like kraftig som den steg tirsdag. Aksjekurser og råvarer justeres opp. Gullprisen går over 1090 dollar. Men så får Wall Street seg en overraskelse…

 

Ifølge dr. Nouriel Roubini er oppgangen i aksjer, råvarer og eiendom drevet av en massiv carry-trade i dollar.

Investorer kan nå låne dollar til en realrente på minus 20 prosent. Med andre ord; de får betalt for å låne penger!

Roubini kaller den nye dollarspekulasjonen for “The Mother of All Carry Trades”, og sier en “wall of liquidity” er i ferd med å skape en monster-boble i finansmarkedet.

Gratis dollar blir investert i andre, og lang mer risikable, instrumenter som igjen belånes (leverage) for å gjøre enda større investeringer.

Selvforsterkende

En stadig svakere amerikansk valuta har en selvforsterkende effekt på myndighetenes pengepolitiske lettelse, hevder Roubini som tror dette kommer til å ende med en smell uansett hva som gjøres.

“If there is no forex intervention and foreign currencies appreciate, the negative borrowing cost of the carry trade becomes more negative. If intervention or open market operations control currency appreciation, the ensuing domestic monetary easing feeds an asset bubble in these economies.” 

Han argumenterer med følgende:

• Dollarkursen kan ikke falle til 0. På et tidspunkt må lånekostnaden stabiliseres.

• Federal Resrve kan ikke holde volatiliteten i sjakk for alltid.

Federal Reserve kan komme til å stramme inn pengepolitiken hurtigere enn mange regner med.

• Den politiske risikoen kan utløse en flukt mot sikkerhet. (“The longer and bigger the carry trades and the larger the asset bubble, the bigger will be the ensuing asset bubble crash. The Fed and other policymakers seem unaware of the monster bubble they are creating.”)

Dette intervjuet med dr. Nouriel Roubini ble sendt på CNBC onsdag formiddag:

Gullrush

Den voldsomme prisøkningen på gull indikerer at mange investorer allerede er begynt sin flukt mot sikkerhet.

Gullprisen har onsdag nådd ny historisk toppnotering med 1097,51 dollar per unse.

Også andre råvarer som olje stiger i pris på grunn av fallende dollarkurs, noe som igjen sender råvarerelaterte aksjer på børsen rett opp.

Men det er flere ting som driver gullprisen i tillegg til spekulasjon med lånte dollar.

Tillitskrise

Den voldsomme interessen for gull signaliserer også manglende tillit til både det fundamentale pengesystemet, myndighetene og sentralbankene.

Gull regnes først og fremst som en forsikring mot endringer i valutakursene (både inflasjon og deflasjon) samtidig som det er den ultimative forsikring mot økonomisk kollaps.

Det meldes om en eksplosiv økning i etterspørselen etter fysisk gull blant privatpersoner og småsparere.

I tillegg er land som Kina og India i ferd med å bygge opp sine gullreserver etter hvert som de vestlige lands sentralbanker bygger ned sine.

Tirsdag ble det kjent at India har kjøpt halvparten av de drøyt 400 tonn som Det Internasjonale Pengefondet, IMF, har lagt ut for salg for å kunne finansiere krisehjelpen til blant andre øst-europeiske land.

BBC melder at Kina i hemmelighet har økt sine gullreserver kraftig den siste tiden.

Offisielt har Kina per september 2009 1054 tonn gull i reserve. Det spekuleres i at Kina vil kjøpe de resterende 200 tonn som IMF skal selge.

Det er likevel ikke sentralbankenes interne gullhandel som skaper ustatiliteten. Det er den spekulative handelen fra de store profesjonelle investorere, de globale bankene og sine hedgefond.

(Gold: It’s All About the Dollar and (Yes Dr. Roubini), Inflation.)

Ute av kontroll?

Flere økonomer stiller spørsmål om verdens sentralbanker er i ferd med å miste kontrollen over pengemarkedet.

Det kan synes som om sentralbankene har satt seg i en situasjon hvor ikke er mulig å redusere pengetilførselen til bankene uten at det medfører en ellerannen form for krakk i markedet. 

• IMF: “Private sector credit continues to decelerate but public borrowing needs are not slowing at the same pace thus giving rise to a financing gap in the future which may require further asset price adjustments or continued central bank support.” 

• Andrew Hunt Economics: “All those banks loading up on subsidized Treasuries and MBS might get caught on the wrong side of things when interest rates rise.”

Paul McCulley (PIMCO): “The time has come to begin paring exposure to risk assets, and if their prices continue to rise, paring at an accelerated pace.”

• Alan Meltzer: “Don’t be fooled by the bond market rally. Banks are holding prices down because they can buy Treasurys with free money from the Fed.”

• Comstock Partners: “We don’t believe that the U.S. massive stimulus programs and money printing can solve a problem of excess debt generation. If this were the answer Argentina would be one of the most prosperous countries in the world.” 

• Wolfgang Munchau: “We should not see inflation and deflation as opposite scenarios, but as sequential ones. We could be in for a period of extreme price instability, in both directions, as central banks lose control. The two possible scenarios include another fall in asset prices sometime in 2010 or a bond market crash down the line when easing is kept for too long.”

 (RGM Research Note)

Desperat Bernanke?

Den amerikanske sentralbanken, som har avsluttet sitt regulære to-dagers møte onsdag, kan komme til å tappe finanssystemet for 1 000 milliarder dollar innen mars neste år.

Det kommer frem i referatet fra et parallelt møte i Finandepartementet.  

Referatet fra møtet i The Treasury Borrowing Advisory Committee Of the Securities Industry and Financial Markets Association kan du lese her.

Federal Reserve opplyser at renten vil holdes lav på ubestemt tid, og at FED fortsatt vil gjøre støttekjøp i markedet for å stabilisere.

Men omfanget av støttekjøpene blir imidlertid redusert.

Les hele uttalelsen fra US Federal Reserve her.

Pressemeldingen fra Ben Bernbanke kom like før børsslutt. Det kom som en overraskelse på markedsaktørene som ikke hadde ventet noe som helst fra FED ennå, men håpet på en uttalelser som ga noen signaler om hvordan sentralbanken har tenkt å komme seg ut av klemma.

Uansett hva den amerikanske sentralbanken foretar seg vil det påvirke hele det globale markedet.

Det førte til umiddelbar kaos på Wall Street.

I den elektroniske etterhandelen var de automatiske forex-robotene totalt forvirret. Både aksjekurser, valutakurser og råvarepriser svirret opp og ned, før det meste tok retningen nedover.

Valuta: USD/JPY:

 usdjpy_slutt.gif

Aksjer. Dow Jones Industrial:

dow_slutt.gif

Gullprisen:

gull_slutt.gif

 

Gull til $ 2300?

Det høyeste estimatet på gullprisen for 2010 er 2 300 dollar per unse.

Men det finnes også dem som mener gullboblen vil sprekke og prisen falle ned mot 600 dollar per unse.

La oss kikke på de tekniske indikatorene i øyeblikket.

Relative Strength Index:

gull_rsi.jpg

RSI viser en klart stigende tendens den siste halvannen uke.

On-balance Volume:

gull_obv.jpg

OBV-indikatoren viser at salgspresset har økt den siste uken. Det kan indikere en høy grad av spekulativ (kortsiktig) handel. 

Money Flow Indicator:

gull_money-flow.jpg

MFI bekrefter at pengestrømmen i gullmarkedet er blitt større den siste uken.

Momentum Indicator:

gull_momentum.jpg

Gull har hatt stigende momentum siden i sommer.

Bull vs Bear Force:

bullbear_gull.gif

I løpet av den siste uken har Bull-kreftene (rødt) blitt sterkere, mens Bear-kreftene har blitt svakere.

Det er vanskelig å konkludere med annet enn at gullprisen vil fortsette opp – i hvert fall på kort sikt.

Men alt kan skje i dagens fullstedig uberegnelige marked.

Advertisements

0 thoughts on “Dollar Chaos And Gold Rush

  1. Pingback: Wall Street: Clearly Unstable « Econotwist’s Blog

  2. Pingback: Banks Heading For More Trouble « Econotwist’s Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s