Not So Rosy After All

“The economic activity in Norway has recovered faster than expected and the unemployment rate has risen far less than expected. The World economy shows signs of growth, chairman of Central Bank of Norway said in a statement relating to the interest hike last week. Todays PMI reading for Norway tells a different story”

 

“Norwegian Industry is on its way into a crisis – not out of one”

Chief econimist Tor Steig at NHO

(Article in Norwegian)

oppslagsbilde.bmp

 

“Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg raskere opp enn ventet” sa sentralbanksjef Svein Gjedren og hevet styringsrenten. Den påstanden er ikke helt riktig, viser den siste PMI-målingen.

 

Den norske PMI-indeksen, som utarbeides i et samarbeid mellom Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk og Fokus Bank, viser at aktiviteten i norsk industri fremdeles faller.

Om enn ikke så mye som sjokktallene i august viste.

Indeksen ble målt til 47,4 i september – opp fra 42,3 i august.

En PMI på under 50 indikerer at ativiteten i næringene faller.

På vei mot krise?

Mens PMI-målingene i de fleste land vi sammenligner oss med nå viser økende økonomisk aktivitet, faller den fremdeles her til lands.

– Det er også verdt å merke seg at det særlig var høyere eksportordre som dro ordreindeksen opp. Dette kan indikere at det er lavere aktivitet i den norske delen av oljerelatert industri som opplever ordresvikt, skriver sjeføkonom Frank Jullum i Fokus Bank i en melding.
– Litt overraskende ga sysselsettingsindeksen et negativt bidrag til hovedin-deksen i september, med et fall fra 41,3 til 38,9. Dette er det laveste nivået siden mai. De ikke-sesongjusterte tallene viser at under ti prosent av be-driftene venter økt sysselsetting fremover, mens mer enn hver fjerde be-drift varsler redusert sysselsetting, påpeker Jullum.

 pmi.jpg

– Det samlede inntrykket er noe bedre i september i forhold til de overras-kende svake augusttallene. Likevel er det liten tvil om at utviklingen i PMI nå kan indikere at oppsvinget i norsk industri går tregere enn man kunne vente før sommeren. Det er også indikasjoner på at oppsvinget er svakere enn i andre land, avslutter han.

Et annet bilde

PMI-målingen gir et helt annet inntrykk av tilstanden i norsk økonomi enn det Norges Bank tegnet i begrunnelsen for å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng forrige uke.

“Prisveksten har vært litt høyere enn ventet. Arbeidsledigheten er vesentlig mindre enn vi tidligere anslo. Verdensøkonomien er i en dyp lavkonjunktur, men det er tegn til ny vekst. Aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg raskere opp enn ventet”, konkluderte sentralbanken.

Både LO og NHO har reagert på Norges Bank sin rosenrøde beskrivelse av situasjonen for norsk næringsliv.

Sjeføkonom Tor Steig i NHO sier norsk industri er på vei inn i en krise – ikke ut av en.

Her er de siste norske PMI-målingene. (Latest Norwegian PMI reading).

 

 

Advertisements

0 thoughts on “Not So Rosy After All

  1. Pingback: Norway Economic Update – Partly Grim « Econotwist's Blog

  2. Pingback: Norway Economic Update – Partly Grim « Econotwist's Blog

  3. Pingback: Norway: Most Banks Fail In Stresstest « Econotwist's Blog

  4. Pingback: Norway: Most Banks Fail In Stresstest « Econotwist's Blog

  5. Pingback: Reason To Worry « Econotwist's Blog

  6. Pingback: Reason To Worry « Econotwist's Blog

  7. Pingback: Norges Bank urges banks to reduce liquidity risks « Econotwist's Blog

  8. Pingback: Norges Bank urges banks to reduce liquidity risks « Econotwist's Blog

  9. Pingback: “The Norwegian Syndrome” « Econotwist’s Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s