Beats The OSE Benchmark by 190%

myrseth-3.jpg

 

Stig Myrseth i Orion Securities har økt verdien på sin Børsspeilportefølje med nesten 160 prosent – økningen er omtrent tre ganger større en veksten i hovedindeksen på Oslo Børs.

 

 

Analysesjefen må ta til takke med en gevinst på litt under 10 000 kroner i siste runde av Børsspeilet, men sammenlagt har Norges beste aksjeplukker økt verdien på sin portefølje med 158 prosent hittil i år.

Til sammenligning er hovedindeksen på Oslo Børs opp 55 prosent i samme periode.

Myrseth har stadig tro på Kitron som han har hatt i sin portefølje siden 8.september.

Nå ryker DnBNOR, Telenor og TTS Marine ut.

 

Her er Børsspeilmesterens nye portefølje:

 

Aker – investeringsselskap innen olje og oljeservice

· Aker handles med en rabatt på om lag 30% i forhold til verdijustert egenkapital. Det er mye for et investeringsselskap hvor kontanter utgjør halvparten av verdiene.

· Aker Solutions og Aker Drilling representerer de største verdiene utenom cash. Dette er virksomheter med gode utsikter.

· Røkke har demonstrert en unik evne til å skape verdier over tid, og i Aker sitter man forhåpentligvis på samme side av bordet som han.

· Med stor finansiell løfteevne har Aker mulighet til å vokse betydelig i årene fremover, både organisk og gjennom oppkjøp. Trolig vil Aker-systemet i fremtiden bli en betydelig oljeprodusent på norsk sokkel.

· Aker legger frem rapporten for tredje kvartal den 5. november.

 

Kitron – ett av de bedre valuecasene i byen

· Kitron tilbyr tjenester innen utvikling og produksjon av elektronisk utstyr.

· Selskapet er veldrevet og har solide kunder som Tandberg og Kongsberg Gruppen.

· I følge våre estimater vil Kitron oppleve et omsetningsfall på 20% i år, mens EPS anslås å falle 67%.

· Til neste år ventes imidlertid inntjeningen å prestere en solid gjeninnhenting, hovedsakelig takket være aggressive kostnadskutt.

· Ledelsen planlegger å redusere kostnadsbasen med 130 millioner kroner per år innen utgangen av året. Etter store nedbemanninger i andre kvartal er selskapet godt i rute for å nå disse målene.

· De nevnte kostnadskuttene sammen med en marginal omsetningsvekst gjør at P/E anslås å falle fra 11,4 for i år til 4,4 for neste år.

· En 2010-P/E på 4,4 for et snart gjeldfritt selskap er meget attraktivt og blinker Kitron ut som en av de billigste aksjene på Oslo Børs.

· Det positive bildet underbygges av DCF som tilsier en fair value på 4,80 kroner per aksje.

· Hovedrisikoen i Kitron relaterer seg til en begrenset “free float” i aksjen noe som skaper tidvis dårlig likviditet og gir risiko for innelåsning.

· Kitron legger frem rapporten for tredje kvartal den 4. november.

 

REC – husk at solen skinner bak skyene

· Solindustrien er inne i en dyp nedtur preget av overkapasitet og skarpt fallende priser.

· Som en følge av dette og selskapsspesifikke utfordringer gikk REC med underskudd i andre kvartal.

· Fra og med tredje kvartal venter vi imidlertid at bunnlinjen vil vende tilbake i positivt territorium og at pilene vil peke oppover deretter.

· Vi venter at justert EPS øker fra 1,11 i år til 3,03 neste år og deretter 4,42 i 2011 drevet av økte volumer understøttet av langsiktige kontrakter.

· Slår dette til, vil P/E falle fra 38 i år til 13,7 neste år og 9,4 i 2011. Dette sammen med en pris/bok-faktor på 1,4 er nøkternt for et selskap med en ledende posisjon i en bransje hvor det korte bildet er brokete, men hvor den langsiktige veksthistorien er unik og ualminnelig positiv.

· Oljeprisen har den siste uken klatret til ny årstopp, og som en følge av den eksplosive veksten i privatbilismen i den tredje verden kan himmelfarten meget vel fortsette i årene fremover.

· Den skyhøye oljeprisen sammen med behovet for å redusere klimagassutslippene er godt nytt for fornybare energikilder som solenergi.

· Hovedrisikoen er at den nye tyske regjeringen planlegger å redusere solsubsidiene. Dette kan forlenge resesjonen i bransjen, men endrer likevel ikke på den langsiktige veksthistorien.

· Husk at solenergi uansett ventes å være konkurransedyktig med tradisjonell energi uten subsidier på konsumentnivå innen 3-5 år.

· REC legger frem rapporten for tredje kvartal den 27. oktober.

 

Simrad – vekstpausen nærmer seg slutten

· Simrad utvikler og produserer elektro-optiske instrumenter, våpenforbedringssystemer, kjøretøysystemer og fjernstyringssystemer for forsvarssektoren.

· Simrad har de siste årene levert solid tosifret vekst. I år ligger imidlertid veksten av til å flate ut idet vi anslår en økning i topplinjen på kun 4%.

· Denne vekstpausen synes imidlertid nå å nærme seg slutten. Simrad har i løpet av den siste måneden meldt om ordrer for til sammen 155 millioner kroner. Det tilsvarer en kvart årsomsetning.

· Den siste tidens byks i ordreinngangen på toppen av en allerede sterk ordrebok underbygger troen på at veksten vil ta seg opp i 2010.

· Vi anslår en topplinjevekst på 12% i 2010, noe som vil få P/E til å falle fra 8,6 for i år til 6,2 neste år.

· Vurdert ut fra 2010-inntjening er Simrad en av de billigste aksjene på Oslo Børs.

· Hovedrisikoen relaterer seg til avhengigheten til Kongsberg Gruppen. Vi anslår at Kongsberg Gruppen står for nærmere halvparten av Simrads omsetning.

· Simrad legger frem rapporten for tredje kvartal den 29. oktober.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s