”The Master of Money”

 

Gerald Celente1

 

 

 

gullkrone_engelsk2

 

 Prisen på gull har på kort tid nådd sitt høyeste punkt noensinne , samtidig har vedien av amerikanske dollar har falt kraftig. 

Selv om valutakurser og gullpris ikke har noen direkte sammenheng lenger, sies det at den som kontrollerer gullet, kontrollerer pengene.

 

Prisen på gull har denne uken nådd sitt høyeste nivå noensinne på rundt 1060 dollar per unse.

Gullprisen er et av de eldste barometrene på sikkerhet og stabiliteten i verden.

gullprisen_historisk

 

 

 

 Den har steget jevnt og trutt siden årtusenskiftet, men har fått ekstra fart i det siste etter at dollarkursen har inntatt en nærmest fritt-fallposisjon.

Det er ikke uvanlig at prisen på råvarer som prises i dollar, både olje, metaller og landbruksprodukter,  svinger i takt med dollarkursen.

 

 

Men mye tyder på at andre forhold også spiller inn.

John B. Robinson 2 

Høyt blodtrykk og panikkangst

 

Ifølge analytikerne flytter forvalterne verdier i dollar og dollarrelaterte verdipapirer over i gullmarkedet hver gang dollaren svekkes. Det er et slags sikkerhetstiltak.

greenspan1

Ukens dramatiske dollarfall ble utløst av en artikkel i avisen The Independent om at flere land planlegger å løsrive oljeprisen fra dollarkursen.

Men et slikt scenarioet nærmest utenkelig i overskuelig fremtid fordi konsekvensene vil bli for store og kostbare, og gjennomføringen for komplisert.

Investorene synes å reagere som en gjeng hysteriske småsparere med høyt blodtrykk og panikkangst.

John B. Robinson

Men markedene styres i dag hovedsaklig av datamaskiner – også kalt ”robottradere” – som kan utføre millioner av transaksjoner på brøkdelen av et sekund.  Storbanker og hedgefond bruker i tillegg kompliserte dataprogrammer som i hovedsak handler opsjoner og andre derivater på bakgrunn av avanserte matematiske formler.

Handlen foregår kontinuerlig, og sørger for at pengene til en hver tid flyter dit hvor de kaster mest av seg.

Dessuten er det alltid en andel rene spekulanter; investorer som vanligvis ikke er i gullmarkedet, men som kaster seg på bølgen etter hvert som nyhetsoverskriftene blir større.

Det er slikt det blir rally av.Christopher Columbus

 

”The Masters of Gold”

De store bevegelsene i gull og dollar har gitt nytt liv til gamle konspirasjonsteorien og at det eksisterer en hemmelig avtale mellom sentralbankene for å kontrollere gullmarkedet.           

Selv om valuta ikke lenger har gullverdien som referanse, har det edle metallet en viktig funksjon i verdensøkonomien.

Ifølge den såkalte ”Exter-modellen” er gull selve grunnlaget i vårt likviditets- og kredittsystem.

John_Exter_model

Nylig fant en forsker en kopi av et tidligere hemmeligstemplet  telegram til det amerikanske innenriksdepartementet i arkivene til den amerikanske sentralbanken.

Det er uklart hvem telegrammet er fra. Det er datert mars 1968, like før opprettelsen av Det Internasjonale Pengefondets elektroniske valuta SDR, (Special Drawing Rights).

”If we want to have a chance to remain the masters of gold an international agreement on the rules of the game as outlined above seems to be a matter of urgency”

Her er en elektronisk kopi av telegrammet (som ført ble publisert på nettstedet www.zerohegde.com),

Sentralbanksjef Arthur Burns skriver i et brev til president Gerald Ford i 1975 der han påpeker at hvis ikke Federal Reserve kan kontrollere gullprisen vil det ”easily frustrate our efforts to control world liqudity”.

Dette brevet er også nylig blitt nedgradert fra “hemmelig”- her er en elektronisk kopi.

Det er ingen hemmelighet at verdens sentralbanker har avtaler om hvor mye av sine gullreserver de kan selge. Det handler om prisstabilitet som er sentralbankenes fremste oppgave.

Men alt hemmeligholdet rundt gullbeholdningene øker grunnlaget for misteksomhet og spekulasjoner.

Denis Kearney

Kalde fakta

Når det gjelder den siste tidens prisstigning har trolig følgende forhold  – foruten dollarsvekkelsen –  betydning.

  • 80 prosent av gullmarkedet er papir. Det vi si; kontrakter om fremtidig levering.

 

 

  • Sentralbankene har fornyet den såkalte Central Bank Gold Agreement (CBGA) der det avtales  at 2 000 tonn gull skal selges i den neste femårsperioden.

 

  • Det Internasjonale Pengefondet, IMF, skal selge 403 tonn gull, cirka 12,5 prosent av sin beholdning for å finansiere krisehjelp til fattige land. Salget startet samtidig som den nye CBGA-avtalen trådte i kraft, 27.september.

 

  • Onsdag meldte The United States Mints at de stanser produksjonen av samlemyntene “American Eagle Gold” og “Silver Bullion Coin” på grunn av unormal stor etterspørsel.

nye gullfunn

 

 

 

Jeffrey SachsPrisskvis

 

Når bare 20 prosent av gullmarkedet består av fysisk gull, er det ikke så rart at gullforhandlere løper til ”butikken” så snart det kommer nye forsyninger.

Hvis de ikke kan levere gullet de allerede har solgt, kan tapene bli enorme.

Det er den samme mekanismen vi ser i aksjemarkedet når shortselgere må kjøpe tilbake aksjer de har lånt for å dekke sine forpliktelser. Etterspørselen øker og kursene spretter i været.

De store svingningene i valuta- og råvaremarkedet under finanskrisen viser svakheten ved dagens pengesystem som baserer seg på tilliten til at de enkelte nasjoner er i stand til å betjene sin gjeld.

Økningen i gullprisen illustrerer en sterkt fallende tillit til dagens pengesystem som består av over 90 prosent såkalte fiat-penger – det vil si; elektroniske, ikke-fysiske, penger, skapt ut av løse luften.

Sextus Propertius

 

 

 Gullstandarden

 

Flere har tatt til orde for å gjenninnføre gullstandarden for å stabilisere valutamarkedet. Men forslaget er så langt blitt blankt avvist av sentralbanker og politiske ledere som mener det er for kostbart og vil føre til økt spekulasjon. 

Professor Lawrence White ved University of Missouri–St. Louis la i fjor frem en forskningsrapport som viser at et pengesystem knyttet til gullverdien over tid er mer stabilt enn dagens fiat-system.

Han understreker at ingen av de to systemene er perfekte, men når det gjelder å begrense veksten i pengemengden (som er mye av årsaken til finanskrisen) vil gjeninnføring av gullstandarden være et effektivt virkemiddel.

Ifølge historieprofessoren vil USA være det eneste landet som vil tape på å innføre gullstandarden igjen.  

greenspan2

 

  

 Symbolisme

 

Uansett hvilke økonomiske terorier man slår i bordet med, vil gull alltid hatt en unik status blant oss mennesker.

I mange tusen år har det vært akseptert som betalingsmiddel. Metallets renhet, kvaltitetskontroll og håndfaste måling i karat, gjørt at gull er et sterkt symbol på sannhet, frihet og trygghet.

Ralph Waldo Emerson 2

 

Dette er trolig enda en menneskelig faktor som økonomer har undervurdert.

Dagens økonomiske krisen handler om tillit – før tilliten til finanssystemet er gjennopprettet vil vi ikke komme ut av problemene.

Det er neppe noen som kan kalle seg ”Masters of Gold” i dagens datastyrte, kompliserte marked, men gull i seg selv fremstår igjen som ”The Master of Money”.

John L. Motley

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s