En salig suppe

Michael Moore in 2004
Image via Wikipedia

Den amerikanske filmskaperen Michael Moore presenterte denne uken sin nye film om finanskrisen. Den to timer lange, underholdende forstillingen konkluderer med at kapitalismen er ondskap som må avskaffes. Men argumentene holder ikke mål.

 

 

Moores konklusjon er ikke overraskende ettersom han er kjent for sine venstreradikale politiske synspunkter.

Han er selvsagt i sin fulle rett til å argumentere for dem, men problemet er at han bidrar til å føre debatten om hvordan vi skal løse vår økonomiske og sosiale problemene enda lenger ut på et villspor som det synes mer og mer vanskelig å komme bort fra.

Ondskap

Det er menneskelig å prøve å forstå ting ved å rasjonalisere, putte dem i en boks eller ramme, og forenkle dem.

Michael Moores film, ”Capitalism: A Love Story”, er et eksempel på nettopp det.

I velkjent stil blander han personlige tragedier, arkivopptak og morsomme PR-stunt i et forsøk på å dokumentere at det kapitalistiske system kun er til fordel for de rike samtidig som det dømmer millioner av mennesker til liv i fattigdom.

–          Kapitalisme er ondskap. Du kan ikke regulere ondskap. Den må elimineres og erstattes med noe annet som er godt for alle, og det er demokrati, sier Michael Moore i forbindelse med filmlanseringen.

Som grunnlag for påstanden intervjuer han blant annet en prest som hevder kapitalismen er anti-kristen fordi den ikke beskytter de fattige.

Tankefeil

Å bruke begrepet ”ondskap” som argument for at noe er umoralsk eller galt ville fortidens filosofer karakterisert som “fallacia” (tankefeil).

Det er et begrep uten noen universell definisjon, som appellerer til følelser og kan derfor lede til falske konklusjoner. Det er dermed ubrukelig som argument.

Dessuten kan ingen handling i seg selv kalles ond uten at det ligger en bevist ondsinnet tanke bak om å skade andre.

At banksjefer og tradere på Wall Street bevisst har planlagt å kjøre verdensøkonomien i grøften og sende millioner av mennesker ut i arbeidsledighet, betalingsproblemer og gjeldskrise er absolutt ulogisk.

Det ville være det samme som ”å sage over grenen man sitter på”.

Grådighet – meget mulig. Dumhet – helt sikkert.

Men ondskap – neppe.

Populisme

Michael Moore ble mottatt som en rockestjerne under filmfestivalen i Venice denne uken.

Det bekrefter en skummel tendens i tiden som både politikere og økonomer ser ut til overse.

Med bonussesongen nært forestående i det amerikanske bankvesenet (som ligger an til å bli en av de største utbetalingene i historien) samtidig som arbeidsledigheten fortsatt øker, er folk begynt å gjøre opprør mot bankene.

De siste ukene har en strøm av videoer dukket opp på YouTube der folk oppfordres til å la være å betale renter og avdrag på sine lån i protest mot det som oppfattes som ”økonomisk voldtekt”.    

Finansanalytikeren Liz Ann Sonders hos Charles Schwab & Co påpeker nettopp dette i et intervju med Yahoo Finance.

–          Det er utrolig mye sinne og raseri i denne syklusen, sier hun og legger til at det meste er rettferdig.

–          Folk er rasende på kapitalismen, Wall Street, banksjefene, myndighetene og mediene. Løgnene bare fortsetter. Folk er til og med rasende på optimismen akkurat nå, hevder Sonders.

Hun forteller videre at mange private investorer som har sittet på sidelinjen er frustrerte fordi de har gått glipp av oppturen i markedet de siste månedene.

–          Det er merkelig med denne bedringen i økonomien og det sterke markedet. Det er ikke mye glede å spore, sier Sonders.

Strømningene blir forsterket av politisk populisme som blander sammen politikk, religion og økonomiske teorier til en grumsete suppe av følelser og uvitenhet.

Misforståelser

Michael Moore vil erstatte kapitalisme med demokrati.

Men kapitalisme er demokrati. Den individuelle friheten som kapitalismen står for er en av grunnpilarene i et demokratisk samfunn.

At det kapitalistiske systemet har feilet skyldes ikke kapitalismen i seg selv, men misbruk av systemet og mangelfull oppfølging fra myndighetenes side.

Kjernen i det kapitalistiske system er det frie marked – et redskap til å bedre folks levestandard.

Redskapet kan på mange måter sammenlignes med datamaskiner og internett; det kan både brukes og misbrukes, men vi kan ikke klare oss uten.

Dataingeniørene har for lengst innsett at jo flere koder og avanserte formler man putter inn i en maskin, jo større sjanse er det for at systemet krasjer.

Dette er ny lærdom for finansingeniørene, økonomer og myndigheter.

Når systemet er blitt så komplekst og uoversiktlig som det nå er, kan man heller ikke forvente at folk flest forstår det.

Den enkle sannheten

Den enkle sannhet er at det er mye vi ikke forstår.

Vi kan ikke regne oss frem til alt mulig og tro at vi kan styre fremtiden som vi ønsker.

Før vi innser dette er det neppe mulig å skape en positiv bærekraftig økonomisk, økologisk og sosial utvikling.

Det er kun en måte å gjøre det økonomiske systemet enklere på; det er å redusere gjeld. I praksis betyr det å redusere vårt forbruk – i hvert fall midlertidig.

Det er en bitter pille å svelge for alle. Uansett politisk ståsted.

Det innebærer også at vi må definere vekst og utvikling på en annen måte enn i dag. Velstand kan ikke lenger måles i kroner og øre.

Det er den store utfordringen.

Reboot

Kanskje bør vi gå tilbake til de gamle filosofiske skriftene for å finne løsninger til et nytt samfunnssystem som fungerer. En slags ”reboot” som det heter på moderne dataspråk.

Oldtidens filosofer var enige om at hele vårt univers styres av grunnleggende prinsipper, verdier og normer.

De brukte begrepet ”ecos” (øko) når de snakket om dette systemet.

 Økologi er læren om naturen – økonomi er læren om hvordan man administrerer den. 

De kom frem til en basismodell som de mente måtte være grunnleggene for alle samfunn. Modellen består av tre hovedelementer:

  1. Ledere, hvis oppgave er å regjere med visdom.
  2. Administratorer, til å administrere samfunnet med modighet.
  3. Arbeidere, med oppgave å produsere og måtehold som viktigste prinsipp.

Det er kanskje et sted å begynne?

Så kan vi legge til side alle gamle fastlåste, utdaterte, konfliktskapende, forvirrende debatter om kapitalisme, sosialisme, religion, etc. og forhåpentligvis ta et viktig skritt videre i vår utvikling.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s