Spekulanter i Skogen

centre
Image via Wikipedia

Aktørene på Oslo Børs gambler på et nytt aksjerally i de kommende to ukene. Opsjonshandelen peker mot Norske Skog-aksjen kan bli en viktig driver.

 

Etter en ny korreksjon ned, er investorene på Oslo Børs klar for et nytt aksjerally.

Faktisk er de akkurat like sikre på at markedet nå skal opp, som de var sikre på at det skulle falle i oktober i fjor.

Det viser analyser av opsjonshandelen fredag som Grunder Økonomisk Rapport har gjort.

Skal opp

Hvis vi sammenligner volatilitetsindikatoren DVI, som avspeiler kostnadene ved å forsikre seg på fall i hovedindeksen på Oslo Børs, med prisen på kjøpsopsjonen XOBX som sier noe om investorenes forventninger på kort sikt, får vi en interessant graf:

Kilde: derivatinfo.no

Kilde: derivatinfo.no

Grafen viser pussig nok at aktørene på Oslo Børs er nøyaktig like sikre på at markedet vil stige ukene fremover som de var sikre på at det ville falle i forrige uke.

Skal over 308 poeng

Prisen på korte XOBX-opsjoner hoppet nesten 14 prosent mandag, mens prisen på det underliggende papiret klatret 1,3 prosent.

XOBX er en opsjon på en fremtidskontrakt (future) som er knyttet til verdien av 25 aksjer på Oslo Børs (OBX). Produktet selges av onlinemegleren Nordnet.

Data fra derivatinfo.no viser at markedet forventer at hovedindeksen på Oslo Børs skal stige minst 3 prosent frem til 17.september.

Prisen for kjøpsopsjoner på OBX var rundt 7,40 kroner stykket med en innløsningskurs på 270 kroner. “Breakeven” for kjøperne er 278,50 kroner – det vil si at hovedindeksen på Oslo Børs må opp over 3 prosent for at de skal tjene på opsjonene.

Storhandel etter børs

Det mest omsatte derivatet på Oslo Børs mandag var OBX-futures med utløpsdato 17. September.

5 478 av til sammen 6 100 fremtidskontrakter på aksjeindeksen var av den korteste typen.

De meste er av mandagens omsetning av futures er kjøpskontrakter. Det vil si; en forpliktende avtaler om kjøp på et definert tidspunkt i fremtiden.

I den elektroniske etterhandelen fortsetter prisen på norske indeksfutures å stige, godt hjulpet av storhandel som ble foretatt like før klokken 18 – over 2 000 septemberkontrakter til en verdi av nesten 620 000 kroner ble omsatt i en smell.

Fredag endte kursen på OBX-futurene opp 1,3 prosent til 271,50 kroner, mens hovedindeksen endte opp 1,2 prosent på 299,75 poeng.

Spekulerer i Skogen

På tross av at kredittvurderingsbyrået Moody’s torsdag nedgraderte utsiktene for Norske Skog fra ”stabil” til ”negativ” og reduserer selskapet kredittrating ytterligere, er NSG-aksjen opp 3 prosent fredag.

NSG Calls er også de mest omsatte av alle enkeltaksjeopsjonene på Oslo Børs.  Alt er kjøpsopsjoner.

Til sammen er det omsatt 4 160 opsjonskontrakter i Skogen.

(En opsjon tilsvarer vanligvis en børspost a 1 000 aksjer).

3 000 av disse er NSG 9.75 acall sep 2009 – en kjøpsopsjon som utløper 17.september.

Prisen hoppet i formiddag 23 prosent, til 0,80 kroner med innløsningskurs 11,00 kroner.

Det vil si at aksjekursen til Norske Skog må over 11,60 kroner for at investorene ikke skal gå med tap.

Om lag halvparten av opsjonene (2 000) gikk i en enkelt handel klokken 11:30.

Sent på ettermiddagen ble det omsatt ytterligere 1 100 kjøpsopsjoner med forfall 17.september og med innløsningskurser mellom 11 og 13 kroner.

Norske Skog er en av de mest risikable aksjene på Oslo Børs.

Forrige uke var implisitt volatilitet 93 Det betyr at markedet tar høyde for bevegelser i aksjekursen på cirka 90 prosent begge veier.

Fredag var implisitt volatilitet i NSG-opsjoner 71,06  – gjennomsnittet de siste 30 dagene er 67,47 prosent.

Klar for rally

Bevegelsene i derivatmarkedet signaliserer at spillerne på Oslo Børs er i ferd med å posisjonere seg for et nytt aksjerally.

Men det er kortsiktig gevinst som teller. De lengre opsjonskontraktene gir ikke noe tydelig bilde,

Flere tekniske indikatorer viser at sentimentet, eller stemningen, blant markedsaktørene fremdeles er mest negativ.

Ifølge data fra Oslo Børs har norske indeksfutures (OBX) et negativt momentum på 2,6.

Beregninger for hovedindeksen – OSEBX – viser minus 3,19

Momentumet på børsen har ikke vært negativt siden midten av juli.

Den såkalte endringsraten (ROC) gikk også i minus denne uken og er nå – 0,1.

Denne indikatoren, som også sier noen om forventningene, har heller ikke vært negativ siden midten av juli.

RSI (Relative Strenght Index) for hovedindeksen er 42,4 – ned fra 74,3 onsdag i forrige uke.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s