Et mesterverk

Investorer over hele verden er enige om at den amerikanske sentralbanksjefen Ben Bernanke har reddet verdensøkonomien fra å utvikle seg fra resesjon til en fullstendig depresjon. Problemene på ingen måte over, men en akutt katastrofe kan være avverget. I så fall er det et økonomisk mesterverk.

The Wall Street Journal offentliggjorde denne uken en undersøkelse som viser at over halvparten av amerikanske økonomer mener at den økonomiske nedturen i USA er over for denne gang.

Nyhetsbyrået Bloomberg har siden begynnelsen av 2007 målt stemningen blant investorer over hele verden. Augusttallene for The Bloomberg Professional Professional Global Confidence Index viser at det for før første gang siden målingene startet er et flertall av optimister blant de internasjonale markedsaktørene.

Verdens beste

Bloomberg har også gjort en spørreundersøkelse blant internasjonale markedsaktører som viser 62 prosent sier at verdensøkonomien nå er stabilisert, 75 prosent mener den amerikanske sentralbanksjefen Ben Bernanke har gjort en god jobb og 55 prosent mener han bør fortsette som sjef for Federal Reserve i en ny fireårsperiode når hans nåværende periode utløper i januar.

Ben Bernanke får også den høyeste karakteren av alle sentralbanker i verden etter å ha bekjempet den økonomiske krisen med tiltak som er uten sammenligning i moderne tid.

Han har kuttet styringsrenten til 0 prosent og tilført det amerikanske banksystemet om lag 1 100 milliarder dollar i løpet av det siste året gjennom forskjellige låneprogrammer.

Tilsammen har USA bruk over 4 000 milliarder dollar på finanskrisen.

Det globale bank- og finanssystemet er reddet fra en total kollaps, den økonomiske aktiviteten i verden er i lenger i fritt fall. En ny økonomisk depresjon ser ut til å være unngått.

Tilbake til start

Bernanke har sørget for at bankenes gjeld er blitt offentlig eiendom. Sammen med sin tidligere FED-kollega finansminister Timothy Geithner har amerikanske myndigheter kjøpt opp det meste av de råtne og uomsettelige kredittderivatene som bankene brukte som spekulasjonsinstrumenter før boblen sprakk høsten 2007 og papirene ble verdiløse.

Bankene har fått erstattet tapsbombene sine med friske kontanter rett fra en rødglødende pengepresse og rapporterer nå om rekordstore overskudd.

Sentralbanken og finansdepartementet har konstruert et kunstig kredittmarked ved å opptre som både kjøper og selger, og har nå ansatt 400 meglere for å betjene den stadig voksende porteføljen av forskjellige verdipapirer som ingen andre tør røre.

FED opererer i praksis som et gigantisk hedgefond.

Men det har skjedd uten at inflasjonen har kommet ut av kontroll, eller at dollaren har kollapset.

Tilsynelatende er det meste fikset.

Illusjon 1

Men det er dessverre en illusjon.

Kongressens kontrollkomite har nettopp avslutten en undersøkelse av situasjonen i bankvesenet (den såkalte den såkalte Warren-rapporten) og konkluderer med at problemene i banksystemet fremdeles er store.

De sitter fremdeles på store mengder råtne gjeldspapirer som de igjen er begynt å bruke i spekulasjonsøyemed, og flere vil trenge ytterlige krisehjelp om de skal overleve.

Ifølge rapporten har 150 amerikanske banker en låneportefølje som består av mer enn 5 prosent råtne lån – mer enn nok til knekke dem.

Bankene tjener penger igjen, men ikke på å låne ut penger slik det var meningen. I stedet har krisebankene bygget opp store valutareserver for å møte nye store tap, inntektene kommer nå fra en kraftig økning i gebyrene.

At fallet i den økonomiske veksten er i ferd med å bremse skyldes ikke at amerikansk næringsliv gjør det bedre, men er et resultat av Obamas mange stimuleringstiltak, eller subsidiering som noen kaller det.

Arbeidsledigheten stiger fremdeles, boligprisene faller stadig og det private forbruket synker.

Illusjon 2

Et av Obamas hovedpunkter i valgkampen var å få kontroll over et finansmarked som hadde gått fullstendig av hengslene.

I tillegg vil Obama ha bedre oversikt over hva sentralbanken driver med og vil overføre makt fra Federal Reserve til de statlige kontrollorganene som børstilsynet Securities and Exchange Commision, SEC.

Sentralbanken protesterer selvsagt kraftig.

En fullstendig kontroll med finansmarkedet er også en illusjon.

Marked på autopilot

Mellom 70 og 80 prosent av handelen på New York børsen foretas nå av automatiske dataprogrammer som kjøper og selger kontinuerlig på bakgrunn av nyhetsstrømmen på internettet.

Det kalles High Frequency Trading. HFT handelen har gitt investorene en fortjeneste på over 20 milliarder dollar de siste 12 månedene og hindret tradisjonelle investorer og finansinstitusjoner i å tjene penger i markedet.

Markedet styres i dag av roboter og datamaskiner.

I september ble en gammel nyhetssak om United Airlines ved en feil publiser på Google News. De automatiske handelsprogrammene reagerte i løpet av brøkdelen av et sekund og begynte å dumpe aksjene. Flyselskapets markedsverdi ble redusert med rundt 1 milliard dollar i løpet av 12 minutter og aksjekursen falt 75 prosent.

Bare et eksempel på den risikoen som nå skjuler seg i finansmarkedene.

Misbruk

Som alt datautstyr kan også disse handelssystemene misbrukes.

Den mest kjente metoden kalles Front Running.

Datamaskinene blir programmert til å kjøpe og by opp kursen på en aksje til den når et bestemt nivå, for deretter å dumpe dem og innkassere en solid fortjeneste.

Så er det såkalte Flash Orders som innebærer at enkelte aktører i markedet får kursdrivende informasjon en brøkdel av et sekund før resten av markedet. Superraske computere sikrer gevinster på kursoppgang eller fall rett foran nesten på andre investorer.

For å nevne noe…

Alle kan nå laste ned automatiske handelsprogrammer på internett fra forhandlere som lokker med risikofri investering og mulighet for fortjeneste på mange 100 prosent.

Hvordan dette markedet skal kunne styres er det per i dag ingen som vet.

Men Ben Bernanke skal ha æren for at tilliten til markedet er på vei tilbake.

En depresjon kan derfor være forhindret, selv om metodene hans kan diskuteres og de langsiktige effektene er usikre.

Det er i seg selv et økonomisk mesterverk av historiske dimensjoner.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s