Wall Streets illusjonister

Wall Streets illusjonister

Finansinstitusjonene på Wall Street har byttet ut finansielle ingeniører med spesialister i regnskapsillusjon.

Den amerikanske bankenes kvartalsrapporter har overrasket positivt i en slik grad at man må stille spørsmål om tallene gir et riktig bilde av situasjonen.

Financial Times har tatt seg bryet med å studere regnskapene nærmere, og avslører at bildet bankene tegner av seg selv og sin økonomiske tilstand er en ren illusjon.

Tap blir gevinst

Frem til april i år var bankene nødt til å bokføre den faktiske markedsverdien på sine porteføljer med komplekse kredittderivater. Noe som førte til kontinuerlige nedskrivninger og nye tap fordi markedet for de råtne papirene er så godt som dødt.

For å avhjelpe situasjonen lempet amerikanske myndigheter på regnskapsreglene fra og med 2.april slik at bankene kunne bokføre sine verdier mer “fleksibelt”.

Ifølge de nye reglene kan fall i verdien på bankenes gjeldspapirer som følge av økt pris på gjeldsforsikringer av typen Credit-default Swaps (CDS) føres som gevinst.

Citigroup leverte et overraskende “overskudd” for første kvartal på 1,6 milliarder.

I kvartalsrapporten skriver Citi følgende: ” A net $ 2.5 billion positive CVA on derivative positions, excluding monolines, mainly due to the widening of Citi’s CDS spreads.”

Det betyr at banken har bokført en gevinst på 2,5 milliarder hovedsaklig på grunn av økte priser på CDS-kontraktene (gjeldsforsikring).

Absurd

Et par dager etter kommer Morgan Stanley med sin kvartalsrapport som viser et dundrende underskudd på 3 milliarder dollar, langt verre en ventet.

Meglerkjempen skriver: “Morgan Stanley would have been profitable this quarter if not for the dramatic improvement in our credit spreads – which is a significant positive development, but had a near-term negative impact on our revenues.”

Morgan Stanley hadde altså gått med overskudd hvis ikke det var for at et dramatisk fall i prisen på selskapets Credit-default Swaps.

Konklusjonen er altså at Citigroup går med overskudd fordi investorene tror banken vil kollapse, mens Morgan Stanley går med underskudd fordi investorene tror selskapet vil klare seg bra.

Stresset

Skepsisen til banksektoren blir ikke bedre av at det nå kommer frem at tidligere finansminister Henry Paulson skal ha truet med å sparke både toppsjef og hele styret i Bank of America hvis ikke banken tok over konkurstruede Merrill Lynch, samt at BoA-sjefen Kenneth Lewis unnlot å fortelle aksjonærene om de store tapene i Merrill da han informerte dem om oppkjøpet.

Wall Street aktørene venter nå spent på myndighetenes stresstest som vil vise hvilke banker som har tilstrekkelig egenkapital dersom resesjonen skulle vare i et par år til.

Finansminister Timothy Geithner har uttalt at “de fleste” bankene har nok kapital og ikke vil trenge mer offentlig støttet.

Men beregninger som Westwood Capital LLC har gjort for The Wall Street Journal viser at de 19 bankene som er blitt testet står i fare for å tape ytterligere hundrevis av milliarder.

Beregningene er gjort etter samme metode som myndighetene bruker.

stress_ns.gif

Minst 13 av de 19 bankene som myndighetene har testet ligger an til ¨tape til sammen ytterligere 240 milliarder dollar.

Regionale banker i vansker

Ifølge analytikerne er det de regionale storbankene som Fifth Third og Sun Trust som kan komme i størst problemer.

Det skyldes i hovedsak økte tap på lån til næringseiendom og på kredittkort.

Likevel er det bank- og finansaksjene som trekker aksjemarkedet opp torsdag med Bank of America opp 6,8 prosent, Morgan Stanley opp 4,1 og Citigroup opp 1,5 prosent.

Skumle likhetstrekk

Den kraftige aksjerallyet i mars har gjort at situasjonen nå ligner enda mer på det som skjedde etter krakket i 1929 og som førte til Den Store Depresjonen.

Her er utviklingen i Dow Jones indeksen i perioden august 1929 til april 1930:

1930.jpg

Her er utviklingen i Dow Jones indeksen fra august 2008 til april 2009:

2009.jpg

Så hvor går veien videre? Et gammelt ordtak sier at “jo lenger bakover du er i stand til å se, jo lenger frem vil du kunne se.”

Vel, dette slik gikk det de neste fire årene:

1930_34.jpg

Det er selvsagt dette både markedsaktører og myndigheter prøver å unngå.

Reblog this post [with Zemanta]
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s